Katalog MEDIMA.cz
Reklama Medima.cz
   Další služby MEDIMA.cz   Seznam kategorií    Pravidla    Redakce   

Katalog menu
Seznam kategorií
Pravidla
Kontakt
 

Katalog akce
6th Urogenital Pathology Meeting in the Czech Republic

13.-15.6.2024
Mikulov
Web akce
 

Katalog upozorňuje
Brožura
Váš nevidomý pacient

Adobe Acrobat dokument ke stažení
(pdf)


SZŠ a VOŠZ, Plzeň
nabízí
studijní obor

DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT

Adobe Acrobat dokument leták (pdf)
 

Portál MEDIMA.cz
Registrace
Nabídka služeb
Seznam domén
Webmail
El.konference
"Naše" weby
Profi WWW
Reklama

Další informace viz MEDIMA.cz
 

Katalog českých zdravotnických odkazů

Časopisy * Firmy * Informační servery * Kongresy * Lékaři * Nemocnice * Odborné společnosti * Profesní sdružení * Odborné weby * Ostatní * Pojišťovny * Zdravotnické školy

Odborné společnosti:

ČLS JEP
Odborné společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně
Cerebrovaskulární sekce ČNS
Česká angiologická společnost, ČAS
Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, CZECHMED
Česká dermatovenerologická společnost, ČDS
Česká diabetologická společnost, ČDS
Česká farmaceutická společnost , ČFS
Česká fyziologická společnost, ČFS
Česká gastroenterologická společnost, ČGS
Česká gerontologická a geriatrická společnost
Česká gynekologická a porodnická společnost, ČGPS
Česká hematologická společnost, ČHS
Česká chirurgická společnost, ČCHS
Česká internistická společnost, ČIS
Česká lékařská akupunkturická společnost
Česká liga proti epilepsii
Česká kontaktologická společnost, ČKS
Česká neurologická společnost
Česká neuromodulační společnost
Česká obezitologická společnost
Česká onkologická společnost
Česká ortodontická společnost
Česká parazitologická společnost, ČPS
Česká parodontologická společnost
Česká pediatrická společnost, ČPS
Česká pediatricko-chirurgická společnost, ČPCHS
Česká pneumologická a ftizeologická společnost, ČPFS
Česká podiatrická společnost, ČPS
Česká psychoterapeutická společnost
Česká radiologická společnost, ČRS
Česká revmatologická společnost, ČRS
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, CSARIM
Česká společnost chirurgie ruky
Česká společnost intervenční radiologie, ČSIR
Česká společnost klinické biochemie, ČSKB
Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče, SKVIMP
Česká společnost nukleární medicíny, ČSNM
Česká společnost pro aterosklerózu, ČSAT
Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, ČSBMB
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
Česká společnost pro hypertenzi
Česká společnost pro neurovědy, ČNS
Česká společnost pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu, SRFM
Česká společnost pro úrazovou chirurgii, ČSUCH
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, ČSPVSSM
Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie, ČSRKCH
Česká společnost rehabilitace ruky
Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie,
Česká společnost tělovýchovného lékařství , ČSTL
Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací, ČSZIVI
Česká spondylochirurgická společnost
Česká stomatochirurgická společnost, ČSCHS
Česká transplantační společnost
Česká urologická společnost, ČUS
Endoskopická sekce ČGPS ČLS JEP, CSGE
Česká vitreoretinální společnost, ČVRS
Grémium majitelů lékáren, GML
Hepatologická společnost
Chemoterapeutická sekce České internistické společnosti, CHTS ČIS
Kolposkopická sekce ČGPS ČLS JEP, CSCPC
Lékaři za bezpečný život na zemi
Neonatologická společnost
Obezitologická společnost
Pneumoonkologická sekce ČPFS ČLS JEP
Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej
Psychiatrická společnost, PS
Radiologická společnost, RS
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, SPLDD
Česká společnost ochrany před zářením, ČSOZ
Sdružení smluvních lékařů, SSL
Sdružení soukromých gynekologů ČR, SSG ČR
Sekce asistované reprodukce ČGPS, SAR
Sekce fetální mediciny ČGPS, SFM
Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS
Sekce perinatální medicíny ČGPS
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS, SUD
Senologická sekce ČGPS
Sexuologická společnost, SL
Společenstvo českých optiků a opotometristů, SČOO
Společnost ambulantních endokrinologů, SAE
Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, SBMILI
Společnost estetické chirurgie
Společnost infekčního lékařství, SIL
Společnost kardiovaskulární chirurgie
Společnost lékařské genetiky, SLG
Společnost lékařů sociálního zabezpečení
Společnost maxillofaciální chirurgie, MFCH
Společnost patologů
Společnost plastické chirurgie, SPCH
Společnost pracovního lékařství, SPL
Společnost praktických dětských lékařů
Společnost pro biologickou psychiatrii, SBP
Společnost pro genovou a buněčnou terapii
Společnost pro lékařskou mikrobiologii, SPLM
Společnost pro metabolická onemocnění skeletu, SMOS
Společnost pro patologickou a klinickou fyziologii
Společnost pro radiobiologii a krizové plánování, SRKP
Společnost pro studium a léčbu bolesti
Společnost pro transfuzní lékařství, STL
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky, SROBF
Společnost radiologických laborantů a asistentů, SRLA
Spolek pro trombózu a hemostázu, STH
Společnost pro využití laseru v medicíně
Společnost sociální pediatrie
Společnost sportovní traumatologie a artroskopie, SSTA
Společnost všeobecného lékařství, SVL
Urogynekologická společnost, UGS

Pokud jste nenašli v našem katalogu Váš web a přejete si ho sem zařadit, pošlete laskavě email s webovou adresou Vašeho webu na naši adresu katalog@medima.cz.

Katalog aktuálně
Nově zařazené odkazy:
Prediktívna diagnostika v onkológii pre slovenských pacientov (22.5.)
MUDr. Bohdan Khalak (14.5.)
Scheuermannova choroba (19.3.)
Dědičné nádory (15.3.)
Urologové nabízející ThinPrep UROCYTE vyšetření
Gynekologové nabízející ThinPrep PAP test a PANORAMA test
Rakovina dělohy - endometrium.cz
 

Katalog reklama
Merck, spol. s r.o.
 

Katalog tip
Rozcestník
nadory.cz

Nádory.cz: prsa, močový měchýř, prostata, varlata, ledviny, GIST, cervix

Klasifikace nádorů i pseudonádorů různých orgánů: mamma (prs), testis (varle, varlata), ledviny, prostata, močový měchýř. Gastrointestinální stromální tumor (GIST). Gynekologická cervikální cytologie (cervix, čípek).

 

Copyright © 2001 Medimarket s.r.o.
provozuje MEDIMARKET s.r.o. se sídlem Mikulášské náměstí 628/4, 326 00 Plzeň, IČ: 25224158,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložka 10296
Zásady cookies